Nowa Sól,

niedziela, 16 marca 2008

Przystąpmy do wcielania w życie idei Trójmiasta Lubuskiego

Konferencja prasowa połączona z wizją lokalną w 2006 roku

W roku 2006 zaprosiłem media i osoby zainteresowane na konferencję prasową „Wcielić w życie ideę Trójmiasta lubuskiego”, która była połączona z krótką wizją lokalną niewykorzystanej infrastruktury transportowej miasta.
Spotkanie odbyło się 12 października (czwartek) 2006 r. o godz. 12:30 na roku ul. 1 Maja oraz ul. Wiśniowej, w miejscu gdzie rurociąg przechodzi ponad skrzyżowaniem z ul. Wiśniową.

Prezentowałem ideę systemu transportu, który będzie stanowił podstawę mogącej powstać w ciągu najbliższych 4 lat 190-tysięcznej aglomeracji, której centrum będzie stanowiło miasto Zielona Góra (118,2 tys. mieszk.), a miastami satelickimi Nowa Sól (40,6 tys. mieszk.) oraz Sulechów (17,8 tys. mieszk.). Wg mojej opinii, tylko wydajny system transportu zbiorowego pozwoli wreszcie scalić rozrzucone części aglomeracji. Wszystkie duże aglomeracje Europy oparte są na transporcie zbiorowym, ponieważ tylko on obniża koszty transportu między miastami składowymi do tego stopnia że zrastają się one we wspólny organizm. Przyczyną niepowodzeń Trójmiasta Lubuskiego w jego obecnym kształcie jest to że zabrakło systemu wspólnej komunikacji zbiorowej. Jeśli Trójmiasto ma przestać być tworem papierowym, pora zakasać rękawy i zabrać się do jego tworzenia. Pierwszym krokiem jest wydajna komunikacja zbiorowa.

Moim zdaniem, Platforma Obywatelska jest chyba nieco wroga idei wykorzystania komunikacji kolejowej do celu utworzenia Trójmiasta, co wg mnie powoduje że za rządów PO zielonogórska aglomeracja nie powstanie. Bożenna Bukiewicz, kandydat PO na urząd Prezydenta Miasta, nie była zwolenniczką wykorzystania linii kolejowych wewnątrz miasta do celów przewozów pasażerskich wewnątrz aglomeracji. Nie wiem, skąd ta Pani posiada taką fachową wiedzę i skąd jej pewność, że istniejące linie kolejowe nie są zdatne do wykorzystania, skoro po porstu można je zmodernizować, znane są koszty, ok. 3,5 mln PLN.

Wg mnie, stanowisko PO, wrogie tej idei, pokazuje tylko że ta partia nie ma kompetentnych w transporcie osób które byłyby w stanie przekuć w czyn ideę Trójmiasta Lubuskiego i stworzyć system transportowy taki jaki działa na obszarze innych aglomeracji, wobec czego niezgodnie z prawdą twierdzi jakoby nie było to możliwe. Wg mnie, PO błędnie odrzuca ideę stworzenia wydajnego systemu transportowego na bazie istniejącej sieci kolejowej, która pozwala na szybsze i znacznie tańsze przemieszczanie się niż po zatłoczonej sieci drogowej.

Brak komentarzy: