Nowa Sól,

niedziela, 13 marca 2016

Friend request from AddieD...

You got a free invite from AddieD

Confirm my request so we can hook up

WARNING! You will see nude photos. Please be discreet.

We have over 6 million members on our site who are ONLY looking for casual sexual encounters. It is extremely likely that you will see a profile of someone you know.

At this moment registration for men is OPEN and FREE. Good Luck!

niedziela, 17 stycznia 2016

Pytania o kolej miejską do centrum Nowej Soli

Szanowni Państwo,
W ostatnich dekadach w krajach Unii Europejskiej uruchomiono wiele systemów pre- metra (o nazwach handlowych S-bahn, RER, light rail) wykorzystujących naziemną siec kolejową miast i aglomeracji europejskich do uruchomienia systemów metra i pre- metra naziemnego o parametrach typowych dla sieci metra:
- częstotliwość ruchu co 10 - 20 - 30 minut w ciągu dnia
- obsługa większości obszaru zurbanizowanego, budowa nowych przystanków
- szereg linii przecinających aglomeracje z gęstą i częstą ofertą przewozową
-unifikacja systemu biletowego  transportu naziemnego miejskiego z ofertą systemu biletowego systemu pre- metra.

W tymże celu wykorzystano zarówno linie zelektryfikowane danej aglomeracji, jak też i linie bez trakcji elektrycznej, wprowadzając system często kursujących wagonów motorowych (autobusów szynowych).

Interesuje mnie, jakie jest stanowisko Państwa urzędu w sprawie wprowadzenia systemu pre- metra, metra naziemnego w Państwa aglomeracji? Schematy połączeń załączam. Interesuje mnie dostosowanie bocznicy do centrum miasta celem wprowadzenia kolei aglomeracyjnej do Zielonej Góry/. Otynia/ Kożuchowa. 
Pozdrawiam,