Nowa Sól,

czwartek, 5 maja 2022

Listy redakcji do Urzedu Miasta Nowa Sól w sprawie sieci kanałów dla żeglugi

 Przypomnienie

Szanowni Państwo
Możliwe jest aby kanał dla żeglugi pasażerskich statków ominął zabytkowe wrota przeciwpowodziowe w Białej Górze. Ponawiam propozycję. Wnoszę o odtworzenie możliwości żeglugi.
Pozdrawiam
Adam FULARZ
---------- Wiadomość przekazana dalej ----------
Od: Adam Fularz 
Data: niedziela, 30 sierpnia 2020
Temat: Propozycja -sieć kanałów dla żeglugi turystycznej wokół Nowej Soli, Otynia i Bobrownik
Do: nowasol
Od: Adam Fularz
Data: niedziela, 30 sierpnia 2020
Temat: Propozycje - sieć kanałów dla żeglugi turystycznej wokół Bobrownik, Nowej Soli i Otynia przy rezerwacie przyrody Bukowa Góra


Do Władz m. Nowa Sól

do 
  • Radni miasta

Szanowni Państwo,
Przesyłam propozycję redakcji:


"Rejsy statkiem przez Bukową Górę i Przełom Odry"
Wygenerowanie większego potencjału atrakcyjności turystycznej dzięki remontowi sieci kanałów gm. Otyń i Nowej Soli


- wzorem Cigacic zainwestowanoby w marinę jachtów w kanale portowym


- do żeglugi turystycznej przy Bukowej Górze wokół m. Nowa Sól wykorzystanoby kanał Śląska Ochla który odchodzi w Białej Górze w kierunku Otynia. Przebudowanoby wrota na kanale Śląska Ochla. Podniesionoby przyczółki mostów dla udrożnienia prześwitów dla żeglugi jachtem etc. Przewidzianoby dostosowanie parametrów dla rejsu statkiem turystycznym Laguna z Nowej Soli po Śląskiej Ochli z widokiem na rezerwat przyrody na stoku Białej Góry.


- wzorem miast Europy Zach..możnaby zbudować port/ marinę wzdłuż Białej Góry tworząc w Bobrownikach pełnoprawną marinę dla jachtów. Wykorzystanoby kanał Śląska Ochla dla żeglugi rzecznej z Nowej Soli przez starorzecze przy Białej Górze. Możnaby tutaj w dalekiej przyszłości zbudować dużą, ozdobną wiatę i przystań statków turystycznych na Śląskiej Ochli i Odrze- któreby cumowały we wsi, przy ulicy Piaskowej, kursowałyby w relacji po szlaku wodnym żeglugi turystycznej z Bobrownik. Powstała przystań którą przemianowanoby na "Bobrowniki ul. Piaskowa" lub "Bukowa Góra" w m. Bobrowniki, poprawionoby przystanie w okolicy, np. w Otyniu.
- Proponuję aby kanał starorzecza po przerwie znów stałaby się kanałem żeglownym, drogą wodną dla statków zmierzających do nowej przystani turystycznej w m. Bobrowniki. Kursowałyby galary rzeczne do winnicy w Górzykowie czy statek Laguna kanałem Śląska Ochla do Bobrownik.


Czy władze miasta sądzą że pozwoli to na wzbogacenie oferty turystycznej miasta poprzez stworzenie atrakcji rejsu po Bukowej Górze którą "każdy przyjezdny" będzie mógł łatwo "zaliczyć?"

Cele i opis projektu
Kanał Białogórski to propozycja odtworzenia zapiaszczonego, zamulonego połączenia Bobrownik z długim na kilka km kanałem w ciągu starorzecza rzeki dla wygody mieszkańców, w połączeniu z mariną przy Czarciej Górze koło wsi Bobrowniki.
Mieszkańcy mogliby cumować swoje jachty bezpośrednio we wsi Bobrowniki wzorem Cigacic.

Cel to ewentualne podniesienie mostu w Stanach dla żeglugi i naprawa/ pogłębienie proponowanego Kanału Białogórskiego (wygrodzonego od rzeki dzikiej, fragmentu rzeki Śląskiej Ochli skanalizowanej) dla jachtów i żaglówek. Możliwe jest nawet odtworzenie jego parametrów z przeszłości i zmodernizowanie go do kategorii 1a miejscami, na odcinkach, dla możliwości wprowadzenia statków turystycznych w przyszłości. Dla jachtów i łodzi motorowych udrożnionoby sieć tymczasowych kanałów łączących Odrę i Bobrowniki. Podniesiony przyczółki mostów dla udrożnienia prześwitów dla żeglugi jachtem ze złożonym masztem na Śląskiej Ochli do Otynia.

  • Kanał Białogórski - proponowana droga wodna o dł. ok. kilku km dla statków turystycznych, jachtów etc, do Bobrownik od Odry, jako trwale dostosowana i wygrodzona dla żeglugi część koryta rzeczki. 
  • Rzeka Odra
-- 
Propozycja planu remontu kanałów żeglugowych gminy Otyń i miasta Nowej Soli

List do radnych gminy

Szanowni Państwo,
Będąc przez weekend na Mazurach, nie mogłem uwierzyć własnym oczom. Połączenie jezior kanałami w jeden akwen tak rozwinęło turystykę, że kanały są zakorkowane jachtami, łodziami, statkami, płynie się w rzędzie statków. Ten sam rodzaj inwestycji proponuję sfinansować z funduszy PGW Wody Polskie i środków UE w okolicach Bobrownik.

Sądzę że istnieje potencjał dla stworzenia w Bobrownikach i Nowej Soli małej namiastki Mazur. Powstałaby atrakcyjna oferta rejsów turystyki wodnej.  

Pytania redakcji:
Czy możliwe jest połączenie poprzez rozbudowę obecnych połączeń wodnych i zastąpienia ich kanałem nieznacznie tylko poszerzonym i pogłębionym dla jachtów i żaglówek:
  • Kanał Białogórski - proponowana droga wodna kilku km dla statków turystycznych, jachtów etc, do Bobrownik od Odry, jako trwale wygrodzona dla żeglugi część koryta rzeczki. 
  • Rzeka Odra 

Po wizycie na Mazurach w ten weekend podnoszę temat korzyści wypływających dla rozwoju turystyki poprzez wzajemne połączenie siecią kanałów żeglugowych dla jachtów i żaglówek- obecnych akwenów wokół m. Otyń i Nowa Sól.

Jak wynika z mapy, akweny te są obecnie już połączone, droga woda jest niestety zapiaszczona, nie wiadomo, czy droga wodna jest należycie oznakowana, należycie utrzymana, pogłębiona i czy jest przejezdna dla jachtów. Wymaga to wygrodzenia z rzeczki kanałów o głębokości nieznacznie tylko większej niż obecnie by znacznie rozbudować potencjał dla turystyki wodnej w regionie Otynia i Nowej Soli.

Proszę o odniesienie się do propozycji niewielkich inwestycji. Akweny w większości już obecnie są połączone, ale brakuje prześwitu pod mostami (most w Stanach) czy głębokości tranzytowych dla jachtów np. 90- 70 cm. W propozycji idzie mi o takie rozbudowanie tych połączeń, by wytworzyć potencjał dla turystyki wodnej w rodzaju tego spotykanego na Mazurach. Nie będzie to możliwe bez połączenia gminy siecią choćby niewielkich, płytkich i wąskich kanałów. 

Pozdrawiam

Adam Fularz
ekonomista
ul. Dolina Zielona 24a, 65-154 Ziel. Góra

Brak komentarzy: